رئيس دانشكده علوم پایه

 

 

 

دکتر سارویی      اهداف و برنامه ها :

اهداف و برنامه ها :

1) ایجاد ارتباط و همکاری با دانشکده های علوم پایه سایر دانشگاههای داخل و خارج از کشور

2) ایجاد ارتباط موثر و متقابل با مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی خارج از دانشگاه

3) افزایش کیفیت آموزش از طریق به کارگیری شیوه های نوین آموزشی

4) افزایش بهره وری از طریق نظارت و ارتباط موثر با کارمندان و اعضای هیات علمی

5) ارتقاء کیفیت آموزش از طریق به کارگیری اعضای هیات علمی کارآمد و ارتباط موثر با اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها

6) تلاش برای راه اندازی دوره های جدید آموزشی در مقاطع مختلف با تاکید بر دوره های آموزشی میان رشته ای مرتباط با صنعت

7) تلاش برای راه اندازی دوره های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

8) تلاش برای ارتقاء سطح دانش اعضای هیات علمی از طریق تشویق اعضا برای استفاده از فرصت های مطالعاتی و شرکت در دوره های پسا دکترا

9) تلاش برای ارتقاء کیفیت محتوای علمی سمینارها و همایش هایی که در دانشکده برگزار می شود.

10) تلاش برای افزایش شانس احراز فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان این دانشکده از طریق ایجاد دوره های آموزشی تکمیلی

11) تلاش برای راه اندازی آزمایشگاه آنالیزی مرجع

12) تلاش برای کاهش مصرف انرژی از طریق مدیریت مصرف و به کارگیری فناوری های نوین