مدیر گروه فیزیک: آقای دکتر زهرا سلطانی

 

نام استادان گروه فیزیک

دکتر محمدرضا اسکندری

دکتر زهره پرنگ

دکتر سعید پرهوده

سیامک رجایی چالشتری

دکتر سیده نسرین حسینی مطلق

دکتر هادی خواجه آزاد

دکتر زهرا سلطانی

دکتر غلامعباس شمس

دکتر تورج غفاری

دکتر ندا فرهنگ خواه

دکتر لادن رضایی

گروه فیزیک دانشکده علوم پایه سال 1381 تاسیس شد و تا به حال 7 دوره فارغ التحصیل داشته است اعضا هیات علمی این گروه 10 نفر با مدرک دکتری و یک نفر با مدرک کارشناسی ارشد می باشد ص 9/3

آزمایشگاههای گروه فیزیک عبارتند از :

آزمایشگاه فیزیک 1 آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک حرارت آزمایشگاه فیزیک مدرن

آزمایشگاه اپتیک آزمایشگاه الکترونیک 1و2

آزمایشگاه حالت جامد آزمایشگاه قطعات نیمه رسانا

آزمایشگاه نانوتکنولوژی آزمایشگاه فیزیک هسته ای

همچنین از اعضای هیات علمی کی نفر با مرتبه استاد 9 نفر با مدرک استایدر و یک نفر با مدرک مربی حضور دارند.

این گروه در نظر دارد در دو گرایش فیزیک هسته ای و فیزیک حالت جامد (نانوتکنولوژِی) در مقطع کارشناسی ارشد در مهرماه سال 92 دانشجو جذب نماید.