لیست اعضای دانشکده علوم پایه

نام  و نام خانوادگی

سمت

داخلی

E-mail

مدیریت دانشکده

دکتر سعید پرهوده

رئیس دانشکده

6191236

parhoodeh@iaushiraz.ac.ir

دکتر علي اصغر امیری

معاون آموزشی و دانشجویی

6191235

amiri1355@gmail.com

دکتر علیرضا ریاضی

رئیس آموزش

6191276

alireza.riazi@yahoo.com

نور علی منفرد

رئیس امور دانشجویی

 

norali.monfared@yahoo.com

مهندس حمید رضا توحیدیان

کارشناس آموزش

6191239

hamidreza.tohidiyan@yahoo.com

عیسی کشاورز

کارشناس آموزش

6191239

esakeshavarz@yahoo.com

سید محمد جواد مهدوی

کارشناس بایگانی

6191239

mahdavi2842@yahoo.com

 

حمید رضا نوروزی

مدیر پژوهش

6191540

hamidrezanoorozi@yahoo.com

محمد حسن روشن

کارشناس دایره امتحانات

6191402

hassanrouushan@yahoo.com

محمد حسین بهمنی

مسوول ساختمان

6191218

 

مدیران گروه‌ها

مهرزاد احمدي ابنوي

مدیر گروه ریاضی (کارشناسی)

6191220

mehrzad_ahmadi20@yahoo.com

دکتر علي  فرخي نيا

مدیر گروه ریاضی (کارشناسی ارشد)

6191237

alifarokhinia@gmail.com

دکتر وحيد احمدي

مدیر گروه زمین شناسی

6191213

v_ahmadi_geo@yahoo.com

دکتر نورالدین گودرزیان

مدیر گروه شیمی

6191212

ngudarzian@yahoo.com

دکتر زهرا سلطانی

مدیر گروه فیزیک

6191221

zsoltany@yahoo.com

کارشناسان

لیلا چراغی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

6191225

l.cheraghi5@gmail.com

الهام رمضانی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

6191225

e_ramezani_81@yahoo.com

علی اصغر ابطحی

کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی

6191213

aaabtahi@yahoo.com

مهدی ثمر

کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی

6191213

mehdisamar@ymail.com

حسن جهان زاده

کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی

6191213

hasanjahan415@yahoo.com

علی توکلیان

کارشناس آزمایشگاه شیمی

6412715-18

tavakolianali@yahoo.com

محمد کاظم صادقی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

18-6412715

hadisadeghi_2007@yahoo.com

حسن کریمی جوکانی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

18-6412715

karimihasan201@yahoo.com

انتظامات

علیرضا درخشنده

انتظامات

6191269

alireza.der263@yahoo.com

افسانه بهمن پور

مسوول فرهنگی

6191269

 

خدمات

خداداد احمدی

خدمات

 

 

سجاد زارعی

خدمات

 

 

صفر عیدی

خدمات